SZANEL.PL audyt finansowy, doradztwo podatkowe

Idź do spisu treści

Menu główne

Usługi


Duradztwo podatkowe

Konsultacje podatkowe

Proponujemy naszym Klientom osobiste spotkania podczas, których wyjaśniamy trapiące ich wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego w praktyce życia gospodarczego. Konsultacje takie mogą odbywać się w siedzibie naszej spółki, siedzibie kontrahenta, a także telefonicznie i drogą e-mailową.

Opinie podatkowe

Oferujemy przygotowanie pisemnych opinii podatkowych dotyczących wszelkich aspektów stosowania przepisów prawa podatkowego. Dokonujemy kompleksowej analizy skutków podatkowych określonych zdarzeń gospodarczych, transakcji handlowych, umów oraz zamierzeń naszych klientów. Pozwala to uniknąć niemiłych niespodzianek w przyszłości lub też powziąć działania zmierzające do usunięcia negatywnych konsekwencji zdarzeń, które już miały miejsce.

Nasze stanowisko często znacznie różni się od interpretacji przepisów podatkowych dokonywanych przez organy podatkowe. Jesteśmy jednak gotowi bronić go w razie ewentualnych sporów z organami podatkowymi, bo wiemy, że to my mamy rację.

Planowanie podatkowe

Znajdujemy i wykorzystujemy rozwiązania skutecznie „optymalizujące” obciążenia podatkowe obarczające naszych Klientów. Wymaga to od nas znajomości nie tylko stricte prawa podatkowego, ale również ogółu prawnych aspektów i form operacji gospodarczych dopuszczonych przepisami prawa. Konieczne jest jednak kompleksowe podejście do tego rodzaju zagadnień, które dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom.

Reprezentowanie Podatników przed organami podatkowymi

Pomagamy naszym Klientom wygrywać spory z organami podatkowymi. Nie wahamy się wykorzystywać wszelkich dozwolonych prawem środków broniąc naszych Klientów przed zakusami fiskusa. Jesteśmy gotowi doradzać i reprezentować ich na wszystkich etapach postępowań, a także występować w ich imieniu przed sądami administracyjnymi.

Audyt podatkowy

Oferujemy badanie ksiąg handlowych pod względem prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych. W razie wykrycia nieprawidłowości podatnik zyskuje czas na podjęcie stosownych działań umożliwiających dokonanie odpowiednich korekt oraz możliwość uniknięcia sankcji karno - skarbowych.

Oferujemy audyt podatkowy w następujących wariantach:

- Wstępny audyt - pozwala określić obszary ryzyka podatkowego firmy,

- Szczegółowy audyt - dotyczy tylko wybranego podatku, zagadnienia lub obszaru działalności firmy,

- Kompleksowy audyt - obejmuje całość rozliczeń podatkowych firmy i jest jednym ze sposobów kontroli i optymalizacji obciążeń publicznoprawnych firmy,

- Kontraktowy audyt - systematyczny przegląd dokonywanych przez podmiot operacji gospodarczych i umów celem zapewnienia możliwie najwyższego bezpieczeństwa.

Dokumentacja podatkowa

Przygotowujemy dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz dokumentacje transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Podatnik na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej jest obowiązany do przedłożenia dokumentacji takich transakcji w terminie 7 dni. W przypadku nieprzedstawienia takiej dokumentacji organ podatkowy może dokonać szacowania dochodów podatnika. W takiej sytuacji różnica pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organy podatkowe opodatkowana zostanie stawką 50% !!!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego