Outsourcing księgowy - SZANEL.PL audyt finansowy

PHONE: +48 793 202 404
            +48 793 062 202
Przejdź do treści

KSIĘGI RACHUNKOWE, KPIR, KADRY, PŁACE

Prowadzenie ksiąg handlowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów

- opracowywanie zasad rachunkowości,
- otwarcie ksiąg rachunkowych,
- bieżące ewidencjonowanie dokumentów źródłowych,
- przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego, oraz podatku VAT,
- sporządzanie informacji o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach VAT-UE,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
- sporządzanie sprawozdań finansowych oraz zeznań rocznych CIT-8,
- rozliczenia ZUS,
- deklaracje PFRON.

Prowadzenie kadr i płac

- zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
- sporządzanie miesięcznych list płac,
- sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
- przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego PIT-4,
- przygotowanie przelewu na wpłatę podatku,
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną do ZUS,
- informacja dla pracowników RMUA,
- prowadzenie kart wynagrodzeń
- rozliczenia roczne dla pracowników PIT-11/8b, PIT-40,
- współpraca z firmą przeprowadzającą szkolenia BHP,
- zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy,
- uczestniczenie w kontroli PIP.NADZÓR NAD KSIĘGAMI

Jako podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, oferujemy nasze usługi w zakresie nadzoru nad prowadzonymi księgami rachunkowymi:

- nadzór bezpośredni - okresowe przeglądy ksiąg w siedzibie klienta lub biura rachunkowego,

- nadzór on-line - bieżąca kontrola ksiąg za pośrednictwem łączy internetowych.
Wróć do spisu treści