Przekształcenia firm - SZANEL.PL audyt finansowy

PHONE: +48 793 202 404
            +48 793 062 202
Przejdź do treści

USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE wynikające z przepisów KSH


Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. świadczy pełny zakres usług poświadczających, w tym usługi świadczone na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, do których należą:

  • Badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia,

  • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej,
  • Badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej,
  • Badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy,
  • Badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej,
  • Badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
  • Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczona odpowiedzialnością na żądanie wspólnika,
  • Opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi.
Wróć do spisu treści